logo-przedpokoje.png

Witamy w sklepie producenta mebli AllHall

Tu jesteś: Strona główna » Warunki zakupu

kolekcje.png

KOLEKCJE

Przejdź do działu »

produkty.png

PRODUKTY

Przejdź do działu »

proc-red-65-72.jpg

OUTLET

Przejdź do działu »

banery-pp-promocja-50-70m.jpg

Warunki zakupu

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.przedpokoje.pl

 1. Strony umowy i przepisy regulujące treść umowy

   

  1. Sklep internetowy www.przedpokoje.pl prowadzony jest przez spółkę KAROŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, Łazisko 116, NIP: 773-247-40-20, REGON: 101702340, nr KRS 0000489463. Akta rejestrowe spółki prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod sygnaturą akt LD.XX NS-REJ.KRS/625/14/266.
  2. Klientem sklepu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  3. W sytuacji gdy Klientem jest konsument tj. osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, do treści umowy poza niniejszym regulaminem oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121), znajdują zastosowanie przepisy ustawy 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [K1] (dalej jako: Prawo Konsumenckie).
  4. Do umów sprzedaży z Klientem będącym konsumentem, zawartych do dnia wejścia w życie Prawa Konsumenckiego, tj. do dnia 25.12.2014 r. zastosowanie mają:
   1. ustawa [K2] z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
   2. ustawa [K3] z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);
   3. ustawa [K4] z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

   

 2. Składanie zamówień

   

  1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
  2. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę. Procedura składania zamówienia przebiega następująco:
   • Klient wybiera z dostępnej oferty sklepu interesujmy go produkt, określają jego liczbę i rodzaj.
   • Klient klika czerwony przycisk "do koszyka", po czym produkt dodany jest do indywidualnego koszyka zakupów Klienta.
   • Po zakończeniu wyboru produktów, Klient przechodzi do swojego koszyka, klikając przycisk "przejdź do koszyka" znajdujący się w prawym górnym roku strony, pod symbolem wózka na zakupy.
   • Po zweryfikowaniu prawidłowości dodanych do koszyka produktów, ich ilości i ceny, Klient klika przycisk "złóż zamówienie".
   • Klient wybiera sposób złożenia zamówienia albo poprzez:
    1. "składanie zamówienia przez zalogowanego użytkownika" – w tym przypadku Klient klika przycisk "zaloguj" w razie posiadania utworzonego wcześniej indywidualnego konta, albo klika przycisk "rejestracja" po czym zostaje przekierowany do podania swoich danych osobowych – danych identyfikacyjne klienta (dane do faktury) oraz danych do wysyłki towaru. Klient zaznacza swój status prawny poprzez wybór opcji "firma" lub "osoba fizyczna" oraz zaznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Następnie klient weryfikuje podane dane osobowe potwierdzając ich prawidłowość poprzez kliknięcie przycisku "zarejestruj się". Klient zostaje poinformowany, poprzez wyświetlenie niniejszego komunikatu: "Rejestracja klienta została zakończona powodzeniem. W celu pełnej rejestracji prosimy o odebranie maila i potwierdzenie rejestracji w ciągu 2 dni.
     W przeciwnym razie konto zostanie "skasowane". Na podany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji konta. Po potwierdzeniu klient wybiera sposób dostawy towaru i płatności. Klient weryfikuje prawidłowość "podsumowania zamówienia" i dokonuje potwierdzenia złożonego zamówienia. Klient informowany jest o numerze zamówienia. Na adres e-mail wysyłana jest kopia zamówienia. Klient dokonuje płatności poprzez przekierowanie do sytemu PayU.
    2. "zakupy bez rejestracji" – w tym przypadku Klient podaje swoje dane osobowe i dane do wysyłki bez rejestrowania swojego konta, poza tym klient dokonuje czynności opisanych w pkt a).
  3. Dokonanie zamówienia jest potwierdzane drogą mailową na adres e-mail wpisany przez klienta w danych osobowych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny adres e-mail lub numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
  4. Wpłata na konto bankowe należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy sprzedaży na odległość.
  5. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Klienta odnośnie złożonego przez niego zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z pracownikami Sklepu poprzez podane dane kontaktowe na stronie Sklepu.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

   

 3. Termin realizacji

   

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe lub wpłaty w gotówce w kasie Sklepu w miejscu jego siedziby.
  2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
  3. Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uregulowanie przez Klienta całej należności za zamówienie oraz uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.
  4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
  5. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

   

 4. Formy płatności

   

  1. Formą płatności przyjętą w Sklepie jest przedpłata poprzez przelew płatności internetowych PayU lub poprzez wykonanie przelewu przez indywidualne konto bankowe Klienta.
  2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dodatkowo przy każdym produkcie podawana jest cena netto i brutto.
  3. Podstawą do dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
   • dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
   • numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty, nazwę i adres właściciela rachunku,
   • tytuł zapłaty.
  4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

   

 5. Dostawa i koszty przesyłki

   

  1. O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży na odleglość.
  2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
  3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.
  4. Meble dostarczane są w paczkach przez co zabezpieczone są przed uszkodzeniem. Niektóre z mebli wymagają samodzielnego montażu, w związku z czym dołączona jest do nich instrukcja montażu.
  5. Koszty Dostawy nie obejmują zazwyczaj usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu. Szczegółowe warunki ustala firma kurierska w stosowanych przez siebie ogólnych warunkach umowy. Kurierzy zobowiązani są zazwyczaj do wnoszenia paczek o wadze do 30 kg. Zamówienia dla których koszt dostawy system wyliczył na kwotę 99 zł lub 155 zł dostarczane są na paletach. Wniesienie mebli o dużych gabarytach należy konsultować z każdym Kurierem indywidualnie, wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
  6. Zgodnie z art. 545. § 2. Kodeksu Cywilnego: "W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.". Wobec powyższego przepisu w Klient zobowiązany jest w momencie dostawy towaru rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w razie braku całości lub elementów zamówienia w przesyłce albo uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy a następnie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą pisemną.
  7. Zgodnie z art. 548. § 1. i 3 Kodeksu Cywilnego: "§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. § 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.".

   

 6. Ochrona danych osobowych

   

  1. Dokonując rejestracji Klient udziela spółce KAROŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, Łazisko 116 – która jest administratorem danych osobowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [K5] (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne chroniąc je przed dostępem osób trzecich, stosuje zabezpieczenia techniczne oraz dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.
  4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

   

 7. Prawo odstąpienia od umowy

   

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów, z wyjątkiem kosztów o jakich mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w Ustawy.
  2. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien przed upływem terminu 14 dni od dnia odebrania towaru wysłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym na adres 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Łazisko 116 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres biuro@przedpokoje.pl. Klient może złożyć oświadczenie na podstawie wzoru oświadczenia, który stanowi [załącznik nr 1] do niniejszego regulaminu.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia kupionego towaru w kilku osobnych dostawach, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się w dniu odebrania ostatniej rzeczy lub partii towaru (art. 28 pkt 1 lit a Prawa Konsumenckiego).
  4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy zawarciu umowy (art. 30 ust. 4 Prawa Konsumenckiego).
  5. W razie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa uważana jest za niezwartą (art. 31 ust. 1 Prawa Konsumenckiego). W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu zanim Sprzedawca potwierdził fakt zawarcia umowy, oferta Sprzedawcy przestaje wiązać (art. 31 ust. 2 Prawa Konsumenckiego).
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1 Prawa Konsumenckiego). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu na inny sposób zwrotu (art. 32 ust. 2 Prawa Konsumenckiego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ust. 3 Prawa Konsumenckiego).
  7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 Prawa Konsumenckiego).
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić kupioną rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła rzecz na własny koszt i na własne ryzyko jej zniszczenia lub utraty w trakcie przesyłki.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Klient nie może odstąpić od umowy w sytuacjach opisanych w art. 38 Prawa Konsumenckiego, w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
  11. Do zwracanego towaru trzeba dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie oraz kartę gwarancyjna (dla produktów posiadających kartę gwarancyjna).
  12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, oraz usługi przewozu mebli do Klienta.
  13. Klient zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Sklepu w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.
  14. Sklep dokona rozliczenia z Klientem najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

   

 8. Reklamacje

   

  1. W razie uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu, Klient powinien zgodnie z obowiązkami wskazanymi w ustępie 6 pkt 5 i 8 niniejszego regulaminu, sporządzić protokół szkodowy, który powinien być podpisany przez Klienta i dostawcę przesyłki, co pozwoli udowodnić fakt uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu i umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
  2. Niespisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego może wskazywać, że w momencie dostarczenia do Klienta towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych wyjąwszy wady niewidoczne lub ukryte.
  3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Łazisko 116 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres biuro@przedpokoje.pl.
  4. Do rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dolączyć do zgłoszenia reklamacyjnego kopię Faktury VAT, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopię protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
  5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
  6. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
   • ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli będących załącznikiem do niniejszego regulaminu Sklepu;
   • szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.
  7. Nieznaczne różnice w kolorystyce wynikające z używania przez Klienta innego monitora komputera lub karty graficznej nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. W przypadku gdy faktyczny kolor mebli nie będzie akceptowany przez Klienta może on odstąpić od umowy zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu.

  Załącznik nr 1: Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy - pobierz (PDF, 35kB)

  Załącznik nr 2: Ogólne zasady użytkowania i konserwacji mebli

  [K1] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827

  [K2] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

  [K3] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000220271

  [K4] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176

  [K5] http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

Unia Europejska - dofinansowania

Dołącz do nas!

Zgadzam się na politykę prywatności serwisu