logo-przedpokoje.png

Witamy w sklepie producenta mebli AllHall

Tu jesteś: Strona główna » Przetargi

kolekcje.png

KOLEKCJE

Przejdź do działu »

produkty.png

PRODUKTY

Przejdź do działu »

proc-red-65-72.jpg

OUTLET

Przejdź do działu »

banery-pp-promocja-50-70m.jpg

Przetargi

Wybór oferenta z dnia 06.12.2016 roku

Tytuł projektu: OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY "KAROŃ" W CELU INTERNACJONALIZACJI


Do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 23.11.2016 dotyczącego projektu Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy "Karoń" w celu internacjonalizacji, w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, DZIAŁANIE II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PODDZIAŁANIE II.2.1: Modele biznesowe MŚP wybrano firmę Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert, która otrzymała 100 punktów oraz spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2016r.

Tytuł projektu: OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY "KAROŃ" W CELU INTERNACJONALIZACJI


W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi opracowania nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, DZIAŁANIE II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PODDZIAŁANIE II.2.1: Model biznesowe MŚP.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2016

Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej firmy, wysłane pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Wybór oferenta z dnia 19.02.2015r.

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa KAROŃ poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

 

W ramach Działania 6.1 POIG Paszport do Eksportu, Etap II, działanie - Przygotowanie i zlecenie druku i składu katalogów i ulotek obcojęzycznych (szczegółowe zadania w załączonym do zapytania ofertowego Harmonogramie)

Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej firmy, wysłane pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Firma "KAROŃ" Zakład Produkcyjny Wojciech Karoń realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-10-050/13

Nazwa projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa KAROŃ poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.”

Kwota projektu ogółem: 290 500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 216 435,64 PLN

Okres realizacji: 2014 – 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Unia Europejska - dofinansowania

Dołącz do nas!

Zgadzam się na politykę prywatności serwisu